20246   1700
تاریخ انتشار: 1395/02/20 15:02
سال 95 در حالي آغاز ميشود كه نفتي ها كماكان در انتظار شنيدن اخبار خوشي هستند كه كي فرا ميرسد!

اختلاف قابل توجه حقوق و دستمزد در شركت ملي نفت در مقايسه با شركتهاي همتراز در منطقه و جهان و مشكلات قابل توجه در حوزه تامين منابع مالي سبب شد تا دولت جديد برنامه ريزي براي جبران را در برنامه كاري خود قرار دهد.

يكي از تصميمات، تلاش براي رساندن سطح حقوق و مزاياي پرسنل شركت ملي نفت به سطحي معقول و منطقي و نزديك به حقوق شركتهاي همجوار بود تا نرخ خروج نيرو از اين شركت كاهش يافته، شرايط براي رشد و توسعه همه جانبه فراهم گردد.

بااين حال، كاهش شديد و بي سابقه قيمت نفت، و همچنين كمبود شديد منابع مالي در كشور شرايط را براي اجراي آن تصميم، سخت و غير ممكن ساخت.

با اينحال مديران شركت ملي نفت تلاش داشتند تا با برخي اقدامات از جمله رساندن سهم وزارت نفت در بودجه 95 از 14/5 درصد به 20 درصد شرايط را براي بهبود اوضاع در نفت مهيا كنند( سهم وزارت نفت از محل فروش نفت هم اكنون 14/5 درصد است) اما به نظر ميرسد نظر مجلس بر همان درصد 14/5 بوده و نهايتا در بودجه همان رقم 14/5 درصد لحاظ ميشود.

 

بااينحال بهبود وضع كشور به لحاظ رفع تحريم ها و آزاد شدن پولهاي بلوكه شده و همچنين افزايش نرخ فروش نفت ميتواند نويدبخش روزهاي بهتر براي كشور و طبيعتا براي شركت ملي نفت و پرسنل آن باشد، گرچه بدهي هاي چندصد ميلياردي شركت ملي نفت به بخش خصوصي و بانك مركزي و همچنين برنامه هاي ضربتي و تعريف بودجه قابل توجه براي توليد و توسعه سريع از ميادين مشترك را نبايستي ناديده گرفت.

 

منبع صنعت ما


راههای ارتباطی

پست الکترونيکي :

anjomannisoc@gmail.com

info@anjoman-nisoc.ir

سامانه پیام کوتاه :
50005708614403

پیشخوان

پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري پايگاه اطلاع رساني معاول اول رييس جمهور منشوردولت تدبير و اميد 

آمار بازدید

بازدید کل: 1020082
ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی به صنعت نفت با قراردادهای جدید

ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی به صنعت نفت با قراردادهای جدید

زنگنه خطاب به حسینی : اشکالات قراردادهای جدید را برطرف کنید

زنگنه خطاب به حسینی : اشکالات قراردادهای جدید را برطرف کنید

ایرادی به قراردادهای نفتی وارد نیست

ایرادی به قراردادهای نفتی وارد نیست