20310   928
تاریخ انتشار: 1395/04/23 15:37
به مناسبت سي تير ماه سالروز تشكيل نهاد شوراي نگهبان
" مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل 96 آمده بر عهده شوراي نگهبان است " .

من با نهاد شوراي نگهبان صد در صد موافقم و عقيده‌ام اين است كه بايد قوي و هميشگي باشد.

" امام خميني(ره) "

مسئله شوراي نگهبان در قانون اساسي كشور ما يك مسئله بسيار مهم و بزرگ و منحصر بفرد است. هم وظيفه تشخيص موافقت قوانين مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسي بسيار وظيفه بزرگي است كه اگر اين وظيفه نباشد ادامه اسلامي بودن و شرعي بودن حكومت به هيچ وجه تضمين ندارد. اين آن نقطه حساسي است كه تضمين كننده ادامه حيات اسلامي اين نظام است هم وظيفه تفسير قانون اساسي وظيفه بسيار سنگين و با اهميتي است كه آنجايي كه اصلي از قانون اساسي به دليلي مورد ابهام قرار مي‌گيرد، نظر شوراي نگهبان فصل‌الخطاب است و اعتبار نظر شوراي نگهبان هم‌وزن اعتبار اصل قانون اساسي است.                                                              "مقام معظم رهبري"                               

 اصل هفتاد و دوم قانون اساسي :

" مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل 96 آمده بر عهده شوراي نگهبان است " .

 اصل نود و يكم قانون اساسي :

" به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود :

 1-    شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز . انتخاب اين عده با مقام رهبري است.

2-   شش نفر حقوقدان در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند و با راي مجلس انتخاب مي‌گردند.

 اصل نود و سوم قانون اساسي :

مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد، مگر در مورد تصويب اعتبار نامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.

 اصل نود و ششم قانون اساسي :

تشخيص عدم مغايريت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.

 اصل نود و هشتم قانون اساسي :

تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود.

 اصل نود و نهم قانون اساسي :

شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.

 تشكيل شوراي نگهبان، تحقق آرزوي مجالس پس از مشروطيت (1285 شمسي) و مايه آرامش خاطر در داشتن قوانين مترقي اسلام براي كليه امور اجرايي و قضايي قانونگذاري است.

 دوام اين موهبت الهي احتياج به شكر خداوند متعال و پاسداري از نهاد شوراي نگهبان است.امروز احساس مي‌شود كه حمايت از شوراي نگهبان در برابر هجوم داخلي و خارجي ضرورت بيشتري يافته است. انشاء ا... با بصيرت اين پاسداري را عهده‌دار شويم.


راههای ارتباطی

پست الکترونيکي :

anjomannisoc@gmail.com

info@anjoman-nisoc.ir

سامانه پیام کوتاه :
50005708614403

پیشخوان

پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري پايگاه اطلاع رساني معاول اول رييس جمهور منشوردولت تدبير و اميد 

آمار بازدید

بازدید کل: 1617866
ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی به صنعت نفت با قراردادهای جدید

ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی به صنعت نفت با قراردادهای جدید

زنگنه خطاب به حسینی : اشکالات قراردادهای جدید را برطرف کنید

زنگنه خطاب به حسینی : اشکالات قراردادهای جدید را برطرف کنید

ایرادی به قراردادهای نفتی وارد نیست

ایرادی به قراردادهای نفتی وارد نیست