20312   1925
تاریخ انتشار: 1395/05/07 14:44
سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد
برخي احاديث نوراني امام صادق عليه‌السلام:

در دوران حدوداً 34 ساله امامت آن حضرت (148-114 هجري قمري)، چندين جريان منحرف سياسي و شبه فرهنگي در جهان اسلام بود كه وجود مبارك حضرت و شاگرداني كه تحت تربيت آنها بودند، با آنها به شـيوه‌هاي ذيل مقابله نمودند:

 1-   مبارزه سياسي با حكومتهاي ضد قسط و ضد اهل بيت،امويوعباسي

2- مبارزه با رواج صوفي‌گري و صوفيان مدعي

3- انتشاروسيعفقهاهلبيتعليهم‌السلاموتبيينآنهادرمقابلفقهساير

      فرق اسلامي

4- مبارزه با افكار الحادي (امثال ابن ابي العوجاء)

برخي احاديث نوراني امام صادق عليه‌السلام:

 1-  مكارم اخلاقي كه حق‌تعالي به پيامبران اختصاص داد (عبارتند از):

ورع،قناعت،صبر،شكر،حلم،حيا،سخاوت،شجاعت،غيرت،راستگويي،نيكي كردن،اداء امانت،يقين،خوش خلقي،مروت.

هر كه داراي آنها باشد، خدا را بر آن حمد كند و كسي كه داراي آنها       نباشـد،بهسويخداتضـرعكندوآنهارامسئلتودرخواستنمايد.

2- مسلمان را جز سه چيز اصلاح نكند: 

 دين‌شناسي، شكيبايي در گرفتاري‌ها و مديريت نيكو در زندگي.

3- شيطانتوانوسوسهكردنبنده‌ايراندارد،جزآنكهاوازيادخدااعراض

      كند و فرمانش را سبك شمرد و به نافرمانيش روي آورد وآگاهي خدا

           از اسرارش را فراموش كند.


راههای ارتباطی

پست الکترونيکي :

anjomannisoc@gmail.com

info@anjoman-nisoc.ir

سامانه پیام کوتاه :
50005708614403

پیشخوان

پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري پايگاه اطلاع رساني معاول اول رييس جمهور منشوردولت تدبير و اميد 

آمار بازدید

بازدید کل: 1846405
ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی به صنعت نفت با قراردادهای جدید

ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی به صنعت نفت با قراردادهای جدید

زنگنه خطاب به حسینی : اشکالات قراردادهای جدید را برطرف کنید

زنگنه خطاب به حسینی : اشکالات قراردادهای جدید را برطرف کنید

ایرادی به قراردادهای نفتی وارد نیست

ایرادی به قراردادهای نفتی وارد نیست