36   17409
تاریخ انتشار: 1394/08/13 13:50
امتياز ارفاقي مسکن تبعيض آشکار بين پرسنل جديد استخدام و پرسنل شاغل در سازمان
دستورالعمل اختصاص امتياز ارفاقي مسکن مربوط به حدود 18 سال پيش است

در پي ايجاد بخش يادداشت کاربران در وب سايت با هدف به نمايش گذاردن درد دل ها و نقد هاي منطقي مخاطبان، جمعي از پرسنل شاغل در مناطق نفت خيز جنوب ، ضمن ارسال يادداشت ذيل توجه و عنايت ويژه مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در حمايت از سرما يه هاي انساني و رفع مشکل مطرح شده، را خواستار شدند. در صورت دريافت پاسخ از طريق دفتر مدير عامل  محترم ، نتيجه از طريق اين وبسايت به درخواست کنندگان منتقل خواهد شد.

 

 

مدير عامل محترم شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

جناب آقاي مهندس عالي پور

 موضوع : امتياز ارفاقي مسکن تبعيض آشکار بين پرسنل جديد استخدام و پرسنل شاغل در سازمان

با سلام

احتراما پس از آرزوي موفقيت براي حضرتعالي و کليه مسولين و خدمت گزاران به نظام جمهوري اسلامي ايران، باستحضار مي رساند وفق دستورالعملي که در فاصله زماني سالهاي 76 تا 78 تهيه گرديده است امتيازي تحت عنوان امتياز ارفاقي مسکن به کارکنان جديد الاستخدام ليسانس تعلق مي گيرد و عطف به همان دستور العمل از اختصاص امتياز مذکور به کارکنان شاغل که در حين خدمت موفق به اخذ مدارک تحصيلي بالاتر ميشوند خوداري مي گردد.همانگونه که استحضار داريد، اين دستورالعمل جهت جذب و نگهداشت نيروي انساني در سالهاي 76 تا 78 تهيه گرديده است و در آن سالها نگهداري نيروي تحصيل کرده در جنوب با مشکلاتي همراه بود، بنابراين جهت رفع مشکل وقت دستورالعمل يادشده تهيه مي گردد. از زمان تهيه آن دستورالعمل تقريبا 18 سال مي گذرد قاعدتا مشکلات  آن زمان تا کنون حل گرديده و بواسطه گذشت 18 سال شرايط حاکم بر سازمان و جامعه تغييرات فراواني داشته است اما متاسفانه دستورالعمل مذکور همچنان مبناي کار سازمان مي باشد. مدير عامل محترم تعدادزيادي از پرسنل در حين خدمت ادامه تحصيل مي دهد و مدارک دانشگاهي بالاتري کسب مي نمايند واز دريافت امتياز مذکور محروم هستند. اين موضوع موجب ايجاد  تبعيض آشکار بين پرسنل جديد الاستخدام وپرسنل شاغل در سازمان شده است. پيگيري هاي بعمل آمده مطابق با مستندات موجود(مکاتبات صورت گرفته به شماره 196519 مورخ 20/6/92 و 213556 و 298437)، پاسخ قانع کننده اي را از طريق مسولين ذيربط فراهم نمي آورد. لذا از آن مقام محترم استدعا داريم مقرر فرماييد موضوع بصورت ويژه بررسي و بمنظور رفع تبعيض بين پرسنل، امتياز يادشده به پرسنلي که در حين خدمت موفق به اخذء مدارک تحصيلي بالاتر مي شوند، اختصاص يابد. پيشاپيش از بذل توجه و عنايت حضرتعالي به سرمايه هاي انساني سازمان تشکر و قدر داني مي نماييم.

 


راههای ارتباطی

پست الکترونيکي :

anjomannisoc@gmail.com

info@anjoman-nisoc.ir

سامانه پیام کوتاه :
50005708614403

پیشخوان

پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري پايگاه اطلاع رساني معاول اول رييس جمهور منشوردولت تدبير و اميد 

آمار بازدید

بازدید کل: 1846332
ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی به صنعت نفت با قراردادهای جدید

ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی به صنعت نفت با قراردادهای جدید

زنگنه خطاب به حسینی : اشکالات قراردادهای جدید را برطرف کنید

زنگنه خطاب به حسینی : اشکالات قراردادهای جدید را برطرف کنید

ایرادی به قراردادهای نفتی وارد نیست

ایرادی به قراردادهای نفتی وارد نیست