1398/02/04 12:21


50316   795
تاریخ انتشار: 1395/06/17 11:17
هفتم ذیحجه سالروز شهادت امام محمد باقر علیه السلام
هيچ بنده مؤمنی نيست مگر آنکه در قلبش يک نقطه سفيد باشد

õõقرآن درباره مجرمان و گناهکاران که به بهانه‏های واهی ازاجابت دعوت الهی سرباز می‏زنند، می‏فرماید: چنين نيست که آنها گمان می‏کنند، بلکه کارهايشان همچون زنگاری بر دلهايشان نشسته ‏است (و از درک حقيقت محروم گشته‏اند).

õõ امام باقر(ع) درباره‏ این آیه می‏فرماید: هيچ بنده مؤمنی نيست مگر آنکه در قلبش يک نقطه سفيد (و نورانی) وجود دارد، پس آنگاه که از وی گناهی سر زند، در ميان‏آن نقطه سفيد، نقطه سياهی ايجاد می‏گردد. پس اگر توبه کند، آن ‏سياهی رخت‏ بر می‏بندد و اگر در گناهان غوطه‏ور گردد، بر سياهی ‏افزوده می‏شود تا آنکه تمام سفيدی را می‏پوشاند. وقتی سفيدی‏ پوشانده شد، دارنده چنين دلی ديگر هرگز روی سعادت را نخواهد ديد و اين است معنای سخن خداوند که می‏فرمايد:کلا بل ران علی ‏قلوبهم ما کانوا یکسبون.
Copy Right 2015 Artmis.ORG