1398/02/04 13:00


60319   1472
تاریخ انتشار: 1395/08/10 08:08
سخنرانی سيدغلامحسين حسنتاش(عضو انجمن اقتصاد انرژي ايران) تحت عنوان شرايط و الزامات توسعه بخش بالادستي صنعت نفت

به اطلاع مي‌رساند دومين همايش بررسي تبعات اجراي قراردادهاي IPC برگزار مي‌گردد:

سخنران : سيدغلامحسين حسنتاش(عضو انجمن اقتصاد انرژي ايران)

عنوان سخنراني : شرايط و الزامات توسعهبخش بالادستي صنعت نفت

زمان : دوشنبه 10/8/95 ساعت 19:30            مكان : اهواز امانيه- مسجد ارشاد  

انجمن اسلامي كاركنان صنعت نفت- اهواز// بسيج دانشجويي دانشگاه صنعت نفت// بسيج اساتيد دانشگاههاي خوزستان
Copy Right 2015 Artmis.ORG